Các mức độ đánh giá

Các mức độ đánh giá Đánh giá về nhận thức (theo thang BLOOM): Biết (knowledge, memory) : được định nghĩa lừ sự nhớ, thuộc lòng, nhận biết được và có thể tái hiện các dữ liệu, các sự việc đã biết hoặc đã học trước đây. Đây là mức độ hành vi thấp nhất đạt … Read more

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên vào lúc nào

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên nên được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình học tập, không chỉ ở cuối khóa học. Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên sẽ giúp: Giúp sinh viên nắm bắt được tiến độ học tập của mình, từ đó có điều … Read more

Kỹ thuật Dùng sơ đồ tư duy

Dùng sơ đồ tư duy Sơ đồ tư duy (lược đồ tư duy, bản đồ khái niệm) thực ra không mới trên thế giới. Phương pháp này được phát triển vào cuối thập niên 60 (của thế kỉ 20) bởi Tony Buzan như là một cách để giúp học sinh “ghi lại bài giảng” mà … Read more

Kỹ thuật 635 (XYZ)

Quy trình Mỗi nhóm 6 người, mỗi người viết 3 ý kiến trên một tờ giấy trong vòng 5 phút về cách giải quyết 1 vấn đề và tiếp tục chuyển cho người bên cạnh. Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình, có thể lặp … Read more

Kỹ thuật Động não (Brainstorming)

Động não (Brainstorming) – Động não (Công não, huy động ý tưởng) là một kĩ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong nhóm. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng. – … Read more

Kỹ thuật Bể cá

Bể cá Mục đích: – Tạo cơ hội thảo luận sâu về một vấn đề – Khuyến khích người học tự thể hiện – Tạo bầu không khí học tập thoảI máI, thân thiện Qui trình: – Nêu nhiệm vụ – Xây dựng “Bể cá” – Mời 4 –5 đại diện học viên, hoặc đại … Read more