kỹ thuật Lấy ý kiến chuyên gia

Mục đích: – Kích thích tư duy – Tăng hiệu quả giao tiếp học tập (người dạy-người học) – Tạo khả năng “mở” cho nội dung. Qui trình: – Nêu vấn đề – Giới thiệu chuyên gia (người dạy, khách mời, nguời học) – Người học đặt các câu hỏi liên quan đến vấn đề … Read more

kỹ thuật Đóng vai

Đóng vai Mục đích: Rèn luyện khả năng độc lập giải quyết tình huống vấn đề, kỹ năng giao tiếp, tăng tính tự tin, kích thích hứng thú Tiến hành: – Chuẩn bị vai diễn (tình huống kịch tính) – Giao nhiệm vụ (phân vai, hướng dẫn) – Tập diễn – Thể hiện vai diễn … Read more

Kỹ thuật Tạo tình huống

Kỹ thuật Tạo tình huống là một kỹ thuật dạy học tích cực, giúp giáo viên tăng cường năng lực sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định, tổng hợp sự kiện, tiếp cận dưới nhiều góc độ cho sinh viên. Kỹ thuật này được thực hiện theo các bước sau: Mục … Read more

Kỹ thuật Tia chớp

Kỹ thuật Tia chớp là một kỹ thuật dạy học tích cực, giúp giáo viên kích thích tư duy, gợi mở, định hướng vào bài học. Kỹ thuật này được thực hiện theo các bước sau: Mục đích: Kích thích tư duy của sinh viên Gợi mở, định hướng vào bài học Quy trình: Người … Read more

Kỹ thuật đặt câu hỏi

Kỹ thuật đặt câu hỏi Câu hỏi là một công cụ quan trọng trong giảng dạy, giúp giáo viên kiểm tra kiến thức của sinh viên, kích thích tư duy, sáng tạo, và thúc đẩy thảo luận. Có hai loại câu hỏi chính: Câu hỏi trơ (neutral question): không tạo cho sinh viên suy nghĩ, … Read more

Các kỹ năng cần có của giảng viên

Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà mỗi người cần phải có để thành công trong cuộc sống và công việc. Thuyết trình không chỉ là cách truyền đạt thông tin, ý kiến hay quan điểm của mình cho người khác, mà còn là … Read more

Bổ sung kỹ năng cho SV, hỗ trợ SV

  Học sinh Việt Nam có cách học là học thuộc lòng để thi, thi qua thì thôi. Tuy nhiên, trong môi trường học tập quốc tế thì khác, đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng viết bài luận, thuyết trình, 26 thảo luận… Đây là những điều học sinh Việt Nam còn thiếu. … Read more

hình thức tổ chức dạy học Thảo luận nhóm

Nghiên cứu tình huống 1- Phương pháp nghiên cứu tình huống là gì ? “Học là việc chuẩn bị cho người học vào các tình huống của thực tiễn cuộc sống” (Robinson), bởi thế, việc học và lĩnh hội tri thức cần phải được gắn liền với các tình huống của cuộc sống và thực … Read more