Bổ sung kỹ năng cho SV, hỗ trợ SV

 

Học sinh Việt Nam có cách học là học thuộc lòng để thi, thi qua thì thôi. Tuy nhiên, trong

môi trường học tập quốc tế thì khác, đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng viết bài luận, thuyết trình, 26

thảo luận… Đây là những điều học sinh Việt Nam còn thiếu. Do đó, thông thường các trường

ĐH trên thế giới đều tổ chức các khóa dự bị ĐH để học sinh các nước có thể hòa nhập môi

trường học tập mới thuận lợi hơn.

(Jon Maes, Giám đốc học vụ khu vực Đông Nam Á -Hàn Quốc, Tổ chức Khảo thí AC)

Kỹ năng ghi chép

Kỹ năng ghi chép là một kỹ năng quan trọng trong học tập và làm việc. Khi ghi chép, bạn cần lựa chọn những thông tin chính xác, cập nhật và có liên quan đến chủ đề. Bạn cũng cần sắp xếp thông tin một cách rõ ràng, logic và dễ hiểu. Một số cách để ghi chép hiệu quả là: sử dụng các ký hiệu, viết tắt, bảng biểu, sơ đồ hay hình vẽ; phân biệt các ý chính và ý phụ; ghi lại nguồn tham khảo; và xem lại ghi chép sau khi hoàn thành.

Kỹ năng tóm tắt một vấn đề.

Tóm tắt một vấn đề là kỹ năng quan trọng trong giao tiếp và học tập. Để tóm tắt một vấn đề, bạn cần xác định được những điểm chính, những nguyên nhân và hậu quả của vấn đề, và những giải pháp có thể. Bạn cũng cần trình bày vấn đề một cách rõ ràng, ngắn gọn và chính xác, tránh sử dụng những từ ngữ khó hiểu hoặc gây hiểu lầm. Bạn có thể sử dụng những cấu trúc câu phổ biến như: Vấn đề là…, Nguyên nhân của vấn đề là…, Hậu quả của vấn đề là…, Giải pháp cho vấn đề là…

Kỹ năng trình bày một vấn đề (kể cả sử dụng multimedia).

Kỹ năng trình bày một vấn đề (kể cả sử dụng multimedia) là kỹ năng quan trọng trong nhiều lĩnh vực, như giáo dục, kinh doanh, nghiên cứu và nghệ thuật. Để trình bày một vấn đề một cách hiệu quả, bạn cần phải làm rõ mục tiêu, đối tượng và nội dung của vấn đề. Bạn cũng cần phải chọn phương tiện truyền thông phù hợp, như bài thuyết trình, video, poster, hoặc podcast. Bạn cần phải sử dụng các nguyên tắc thiết kế đồ họa, âm thanh và hình ảnh để thu hút sự chú ý và tăng tính thuyết phục của người nghe. Bạn cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và luyện tập trước khi trình bày, để có thể tự tin và linh hoạt trong việc giải quyết các câu hỏi và phản hồi.

Kỹ năng thuyết trình, hùng biện, thảo luận.

Kỹ năng thuyết trình, hùng biện, thảo luận là những kỹ năng quan trọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Để phát triển những kỹ năng này, bạn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tự tin, và linh hoạt trong giao tiếp. Bạn cũng cần biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, và các phương tiện trợ giúp để thu hút sự chú ý của người nghe. Hơn nữa, bạn cần có tư duy phản biện, lắng nghe, và tôn trọng ý kiến khác biệt để có thể tham gia vào những cuộc thảo luận hiệu quả và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Kỹ năng đọc và tổng hợp thông tin từ tài liệu, sách TK, giáo trình

Kỹ năng đọc và tổng hợp thông tin từ tài liệu, sách TK, giáo trình là một kỹ năng quan trọng trong học tập và nghiên cứu. Để phát triển kỹ năng này, bạn cần thực hiện các bước sau:

– Xác định mục đích và nhu cầu thông tin của bạn.
– Tìm kiếm các nguồn thông tin phù hợp và đáng tin cậy.
– Đọc hiểu và phân tích nội dung của các nguồn thông tin.
– Tổng hợp và trích dẫn các thông tin chính theo yêu cầu của bài viết hoặc báo cáo.
– Kiểm tra lại tính chính xác, đầy đủ và khách quan của thông tin đã tổng hợp.

Kỹ năng làm báo cáo.

Kỹ năng làm báo cáo là một trong những kỹ năng quan trọng của sinh viên, nhân viên và nhà quản lý. Để làm một báo cáo chất lượng, cần phải tuân thủ các bước sau:

– Xác định mục đích và đối tượng của báo cáo.
– Thu thập và phân tích thông tin liên quan đến vấn đề cần báo cáo.
– Sắp xếp và trình bày thông tin một cách rõ ràng, logic và có hệ thống.
– Viết tóm tắt, giới thiệu, nội dung chính, kết luận và khuyến nghị của báo cáo.
– Kiểm tra và chỉnh sửa báo cáo để đảm bảo ngôn ngữ, chính tả và định dạng đúng chuẩn.

Kỹ năng làm báo cáo không chỉ giúp truyền đạt thông tin hiệu quả mà còn phản ánh năng lực và thái độ làm việc của người viết. Do đó, cần phải rèn luyện kỹ năng này để nâng cao chất lượng công việc và học tập.

Khả năng làm đồ án, khóa luận

Đồ án, khóa luận là những dự án nghiên cứu, thực hành cuối cùng của sinh viên trong một chương trình học. Khả năng làm đồ án, khóa luận là một kỹ năng quan trọng cần thiết cho sinh viên, giúp họ phát triển các kỹ năng như:

 • Khả năng nghiên cứu, thu thập thông tin: Để thực hiện đồ án, khóa luận, sinh viên cần có khả năng nghiên cứu, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sách, báo, tạp chí, internet, v.v.
 • Khả năng phân tích, tổng hợp thông tin: Sau khi thu thập thông tin, sinh viên cần có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin một cách logic và khoa học.
 • Khả năng viết luận: Để trình bày kết quả nghiên cứu, sinh viên cần có khả năng viết luận một cách rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục.

Kỹ năng sử dụng các thiết bị, máy móc

Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc sử dụng các thiết bị, máy móc là một kỹ năng cần thiết cho sinh viên. Kỹ năng này giúp sinh viên:

 • Học tập hiệu quả hơn: Các thiết bị, máy móc hiện đại có thể giúp sinh viên học tập hiệu quả hơn, chẳng hạn như máy tính, máy chiếu, bảng tương tác, v.v.
 • Phát triển chuyên môn: Các thiết bị, máy móc hiện đại có thể giúp sinh viên phát triển chuyên môn trong lĩnh vực học tập của mình.
 • Chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường: Kỹ năng sử dụng các thiết bị, máy móc hiện đại là một yêu cầu quan trọng đối với nhiều công việc.

Kỹ năng thí nghiệm thực hành, quan sát, phân tích, tổng hợp

Kỹ năng thí nghiệm thực hành, quan sát, phân tích, tổng hợp là những kỹ năng quan trọng cần thiết cho sinh viên trong các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. Kỹ năng này giúp sinh viên:

 • Hiểu rõ các nguyên lý khoa học: Kỹ năng thí nghiệm thực hành giúp sinh viên hiểu rõ các nguyên lý khoa học một cách trực quan, sinh động.
 • Phát triển tư duy logic, sáng tạo: Kỹ năng quan sát, phân tích, tổng hợp giúp sinh viên phát triển tư duy logic, sáng tạo.
 • Chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường: Kỹ năng thí nghiệm thực hành là một yêu cầu quan trọng đối với nhiều công việc trong các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.

Kỹ năng quản lý thời gian, xây dựng kế hoạch

Kỹ năng quản lý thời gian, xây dựng kế hoạch là những kỹ năng quan trọng cần thiết cho sinh viên trong học tập và cuộc sống. Kỹ năng này giúp sinh viên:

 • Hoàn thành công việc đúng thời hạn: Kỹ năng quản lý thời gian giúp sinh viên hoàn thành công việc đúng thời hạn, tránh bị trễ hạn.
 • Đạt được mục tiêu học tập: Kỹ năng xây dựng kế hoạch giúp sinh viên đạt được mục tiêu học tập một cách hiệu quả.
 • Chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường: Kỹ năng quản lý thời gian, xây dựng kế hoạch là những kỹ năng quan trọng cần thiết cho nhiều công việc.

Kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập

Kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập là những kỹ năng quan trọng cần thiết cho sinh viên trong học tập và công việc. Kỹ năng này giúp sinh viên:

 • Hoàn thành công việc hiệu quả hơn: Kỹ năng làm việc theo nhóm giúp sinh viên hoàn thành công việc hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác: Kỹ năng làm việc theo nhóm giúp sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác.
 • Chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường: Kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập là những kỹ năng quan trọng cần thiết cho nhiều công việc.

Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ

Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ là một kỹ năng quan trọng cần thiết cho sinh viên trong học tập và công việc. Kỹ năng này giúp sinh viên:

 • Học tập hiệu quả hơn: Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ giúp sinh viên tiếp cận với nguồn tài nguyên học tập phong phú từ nước ngoài.
 • Phát triển chuyên môn: Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ giúp sinh viên phát triển chuyên môn trong lĩnh vực học tập của

Leave a Comment