Kỹ thuật 635 (XYZ)

Quy trình

Mỗi nhóm 6 người, mỗi người viết 3 ý kiến trên một tờ giấy trong vòng 5

phút về cách giải quyết 1 vấn đề và tiếp tục chuyển cho người bên cạnh.

Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình, có

thể lặp lại vòng khác.

Con số 6-3-5 có thể thay đổi. Đây là một dạng cụ thể của kĩ thuật XYZ,

trong đó z,y,z là các con số cụ thể tự quy định

Thí dụ : Hãy nêu 10 điều GV đại học nên tránh

Kỹ thuật XYZ là một phương pháp sáng tạo nhóm hiệu quả, giúp tăng khả năng
đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ và đa dạng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ
giới thiệu cho bạn cách áp dụng kỹ thuật XYZ trong giảng dạy đại học, cũng
như một số lợi ích và thách thức của phương pháp này.

Kỹ thuật XYZ là gì?

Kỹ thuật XYZ là một biến thể của kỹ thuật brainstorming, được phát triển
bởi Bernd Rohrbach vào năm 1968. Kỹ thuật này dựa trên nguyên tắc “số lượng
sinh ra chất lượng”, tức là càng có nhiều ý tưởng, càng có nhiều khả năng
tìm ra những giải pháp tốt nhất.

Kỹ thuật XYZ có thể được mô tả bằng công thức: z-y-x, trong đó:

– z là số người tham gia nhóm sáng tạo, thường là từ 4 đến 8 người.
– y là số ý tưởng mà mỗi người phải viết ra trên một tờ giấy trong một
khoảng thời gian nhất định, thường là từ 3 đến 5 ý tưởng.
– x là số vòng lặp, trong đó mỗi người sẽ chuyển tờ giấy của mình cho người
bên cạnh và tiếp tục viết thêm ý tưởng dựa trên những gì đã có trên tờ giấy
đó, thường là từ 3 đến 6 vòng.

Ví dụ: Kỹ thuật 635 là một dạng cụ thể của kỹ thuật XYZ, trong đó z = 6, y = 3 và x = 5. Nghĩa là mỗi nhóm sẽ có 6 người, mỗi người viết 3 ý tưởng trên một tờ giấy trong vòng 5 phút về cách giải quyết một vấn đề nào đó và tiếp tục chuyển cho người bên cạnh. Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình, có thể lặp lại vòng khác. Sau khi kết thúc, mỗi tờ giấy sẽ có 18 ý tưởng (3 x 6) và mỗi nhóm sẽ có tổng cộng 108 ý tưởng (18 x 6).

Cách áp dụng kỹ thuật XYZ trong giảng dạy đại học

Kỹ thuật XYZ có thể được áp dụng trong nhiều hoạt động giảng dạy đại học,
như:

– Thiết kế khóa học: Bạn có thể sử dụng kỹ thuật XYZ để lên ý tưởng về các
mục tiêu học tập, nội dung bài học, phương pháp giảng dạy, hoạt động học
tập, phương pháp đánh giá, v.v…
– Giải quyết vấn đề: Bạn có thể sử dụng kỹ thuật XYZ để khuyến khích sinh
viên nêu ra nhiều giải pháp cho các vấn đề thực tiễn trong chuyên ngành hoặc
trong cuộc sống.
– Phát triển kỹ năng: Bạn có thể sử dụng kỹ thuật XYZ để rèn luyện kỹ năng
sáng tạo, tư duy phản biện, làm việc nhóm, giao tiếp, v.v… cho sinh viên.

Để áp dụng kỹ thuật XYZ trong giảng dạy đại học, bạn cần thực hiện các bước
sau:

– Xác định vấn đề cần giải quyết hoặc câu hỏi cần trả lời. Vấn đề hoặc câu
hỏi nên rõ ràng, cụ thể và có tính thách thức.
– Chia nhóm sinh viên thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 4 đến 8 người. Bạn
có thể chia nhóm theo sự ngẫu nhiên hoặc theo sự tương đồng hoặc khác biệt
về kiến thức, kinh nghiệm, sở thích, v.v…
– Cung cấp cho mỗi người một tờ giấy và một bút. Bạn cũng có thể sử dụng
các công cụ trực tuyến như Google Docs, Padlet, Miro, v.v… để thay thế
cho giấy và bút.
– Giới thiệu kỹ thuật XYZ cho sinh viên và hướng dẫn họ cách thực hiện.
Bạn cũng nên xác định trước số lượng ý tưởng (y), số vòng lặp (x) và thời
gian cho mỗi vòng (t).
– Bắt đầu quá trình sáng tạo. Bạn có thể đặt một đồng hồ bấm giờ hoặc sử
dụng các ứng dụng đếm ngược để theo dõi thời gian. Bạn nên khuyến khích
sinh viên viết nhanh và không sửa lại ý tưởng của mình hoặc của người khác.
– Kết thúc quá trình sáng tạo. Bạn có thể yêu cầu mỗi nhóm trình bày tờ
giấy của mình hoặc chia sẻ trên một bảng chung. Bạn cũng có thể yêu cầu
sinh viên bình chọn cho những ý tưởng hay nhất hoặc phân loại những ý tưởng
theo các tiêu chí như khả thi, sáng tạo, hữu ích, v.v…
– Phản hồi và đánh giá. Bạn có thể cho sinh viên phản hồi về quá trình sáng
tạo của mình và của nhóm. Bạn cũng có thể đánh giá kết quả của kỹ thuật XYZ
dựa trên số lượng, chất lượng và đa dạng của các ý tưởng.

Lợi ích và thách thức của kỹ thuật XYZ

Kỹ thuật XYZ có nhiều lợi ích khi áp dụng trong giảng dạy đại học, như:

– Tăng cường khả năng sáng tạo của sinh viên bằng cách khơi gợi nhiều ý
tưởng mới mẻ và không giới hạn bởi những ý tưởng đã có.
– Tăng cường khả năng làm việc nhóm của sinh viên bằng cách tạo ra một không
khí hợp tác, giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau.
– Tăng cường khả năng giao tiếp của sinh viên bằng cách yêu cầu họ trình
bày và lắng nghe ý kiến của người khác.
– Tăng cường khả năng tư duy phản biện của sinh viên

Leave a Comment