Kỹ thuật Bể cá

Bể cá

Mục đích:

– Tạo cơ hội thảo luận sâu về một vấn đề

– Khuyến khích người học tự thể hiện

– Tạo bầu không khí học tập thoảI máI, thân thiện

Qui trình:

– Nêu nhiệm vụ

– Xây dựng “Bể cá”

– Mời 4 –5 đại diện học viên, hoặc đại diện các nhóm vào ngồi vòng trong.

Những người còn lại ngồi vòng ngoài.

-Vòng trong thảo luận dưới sự điều khiển của GV. Vòng ngoài quan sát và

lắng nghe

-Vòng trong kết thúc, vòng ngoài bình luận và bổ sung ý kiến

– Thời gian thảo luận khoảng từ 15 – 20 phút (vòng trong) và 5 – 10 phút

(vòng ngoài).

– GV nhận xét, tổng kết

Thí dụ : Khi học ngoại ngữ ở bậc đại học, một số SV cho rằng nên ưu tiên học

giao tiếp, một số khác cần đầu tư vào ngoại ngữ chuyên ngành. Anh(chị) hãy thảo luận

vấn đề trên

Leave a Comment