kỹ thuật Đóng vai

Đóng vai

Mục đích:

Rèn luyện khả năng độc lập giải quyết tình huống vấn đề, kỹ năng giao tiếp, tăng

tính tự tin, kích thích hứng thú

Tiến hành:

– Chuẩn bị vai diễn (tình huống kịch tính)

– Giao nhiệm vụ (phân vai, hướng dẫn)

– Tập diễn

– Thể hiện vai diễn (biểu diễn)

– Thảo luận về vai diễn

– Đánh giá, tổng kết vai diễn

Thí dụ :

Vật lý : Một SV đóng vai Huyghen (sóng ánh sáng), SV khác đóng vai Plank (ánh

sáng là hạt) tranh luận

Leave a Comment