Kỹ thuật Tạo tình huống

Kỹ thuật Tạo tình huống là một kỹ thuật dạy học tích cực, giúp giáo viên tăng cường năng lực sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định, tổng hợp sự kiện, tiếp cận dưới nhiều góc độ cho sinh viên. Kỹ thuật này được thực hiện theo các bước sau:

Mục đích:

 • Tăng cường năng lực sáng tạo
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng tổng hợp sự kiện
 • Kỹ năng tiếp cận dưới nhiều góc độ

Quy trình:

 1. Soạn thảo tình huống

Tình huống cần có vấn đề, sát thực, khả thi, phù hợp với trình độ của sinh viên. Tình huống có thể là một vấn đề thực tế, một tình huống giả định, hoặc một câu chuyện.

Ví dụ:

Một công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Bạn là giám đốc của công ty, bạn sẽ làm gì để giải quyết tình trạng này?

 1. Giới thiệu tình huống

Giáo viên giới thiệu tình huống cho sinh viên một cách rõ ràng, súc tích, giúp sinh viên hiểu được vấn đề cần giải quyết.

 1. Giải quyết mâu thuẫn của tình huống

Sinh viên có thể giải quyết mâu thuẫn của tình huống theo cá nhân, nhóm, hoặc tập thể.

Ví dụ:

Giải quyết tình huống trên, sinh viên có thể đưa ra các giải pháp sau: * Tìm kiếm nguồn tài chính mới * Giảm chi phí hoạt động * Đổi mới sản phẩm, dịch vụ

Ưu điểm của kỹ thuật Tạo tình huống:

 • Tăng cường năng lực sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định, tổng hợp sự kiện, tiếp cận dưới nhiều góc độ cho sinh viên.
 • Giúp sinh viên hiểu sâu hơn về nội dung bài học.
 • Tạo không khí học tập sôi nổi, hứng thú.

Nhược điểm của kỹ thuật Tạo tình huống:

 • Giáo viên cần có thời gian và công sức để soạn thảo tình huống.
 • Sinh viên có thể đưa ra các giải pháp không phù hợp với thực tế.

Lưu ý khi sử dụng kỹ thuật Tạo tình huống:

 • Tình huống cần được soạn thảo cẩn thận, phù hợp với trình độ của sinh viên.
 • Giáo viên cần tạo điều kiện cho sinh viên thảo luận, trao đổi ý kiến để đưa ra giải pháp tốt nhất.

Leave a Comment