Nhiệm vụ và chức năng của giảng viên đại học

Nhiệm vụ và chức năng của giảng viên đại học

Luật Giáo dục đại học quy định :

Điều 54. Giảng viên

  1. Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm

chất, đạo đức tốt; có sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; đạt trình độ về chuyên môn,

nghiệp vụ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 77 của Luật giáo dục.

  1. Chức danh của giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó

giáo sư, giáo sư.

  1. Trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ

trở lên. Trường hợp đặc biệt ở một số ngành chuyên môn đặc thù do Bộ trưởng Bộ giáo

dục và đào tạo quy định.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ từ thạc sĩ

trở lên làm giảng viên.

  1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm, quy định việc bồi dưỡng, sử dụng giảng viên.

 

Bạn đang quan tâm đến việc trở thành giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học? Bạn muốn biết những yêu cầu về trình độ, năng lực và phẩm chất của một giảng viên? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những tiêu chuẩn mà một giảng viên phải đáp ứng theo quy định của Luật giáo dục.

Theo điểm e khoản 1 Điều 77 của Luật giáo dục, giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; đạt trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ quy định. Chức danh của giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư. Trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ trở lên. Trường hợp đặc biệt ở một số ngành chuyên môn đặc thù do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học ưu tiên tuyển dụng người có trình độ từ thạc sĩ trở lên làm giảng viên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, quy định việc bồi dưỡng, sử dụng giảng viên.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết từng yêu cầu về nhân thân, phẩm chất, đạo đức, sức khỏe, chuyên môn và nghiệp vụ của một giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và các cơ hội nghề nghiệp cho các chức danh giảng viên khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm và lời khuyên từ những người đã thành công trong việc làm giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học. Hãy cùng theo dõi nhé!

Leave a Comment